استاد زبان شناسي ورئيس بخش زبان عربي دانشگاه بماكوي كشور مالي: كتابخانه وموزه آستان قدس رضوي ازعجايب هنري وفرهنگي جهان اسلام است

 

استاد زبان شناسي ورئيس بخش زبان عربي دانشگاه بماكوي كشور مالي: بايدكتابخانه مركزي آستان قدس رضوي به عنوان گنجينه بزرگ ميراث اسلامي از طريق اينترنت وارسال فهارس نسخ خطي به كتابخانه هاي بزرگ معرفي شودتا محققان ،نسخه شناسان وپژوهشگران جهان اسلام با ايجاد ارتباط ازآن استفاده نمايند.
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، دكتر عبدالقادرادريس ميقا رئيس بخش زبان عربي واستاد زبان شناسي دانشگاه بماكوي كشور مالي پس از بازديد از بخش‌هاي مختلف موزه و كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي گفت: تاكنون در مورد فرهنگ وهنر اسلامي مقالات بسياري خوانده بودم اما با مشاهده كتابخانه وموزه آستان قدس رضوي از نزديك بافرهنگ و هنرمجسم اسلامي آشنا شدم.وي با بيان اينكه كتابخانه وموزه آستان قدس رضوي ازعجايب هنري وفرهنگي جهان اسلام است افزود:با توجه به اينكه به كشورهاي مختلف سفرنموده واز كتابخانه هاي بزرگ بازديد نموده ام،پس از بازديداز كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي بسيار شگفت زده شدم وي تصريح كرد: گنجينه كتب خطي ،هنرمعماري اسلامي، تقسيم بندي كتب چاپي در تالارهاي تخصصي وعمومي،مجهز بودن به سيستم هاي پيشرفته كتابداري ،اطلاع رساني ،حفاظت ونگه داري آثار تاريخي واطفاء حريق دراين كتابخانه درجهان اسلام بي نظير است. گفتني است كتابخانه مركزي با 28800متر مربع فضاي فرهنگي ومطالعاتي وموزه آستان قدس رضوي با گنجينه‌‌هاي تخصصي منحصربه فرد خود مورد توجه بسياري از جهانگردان ، ايران‌شناسان و علاقه‌مندان به آثار تاريخي،فرهنگي و موزه‌اي قرار دارد و بر همين اساس بيشترين بازديد‌كننده را در ميان كتابخانه ها وموزه‌هاي كشور دارد